nosíš, nosím, nosíme 30 stupnov 100% vlhkosť

nosíš, nosím, nosíme 30 stupnov 100% vlhkosť